Jambori

Mwynhaodd plant blynyddoedd 1 a 2 yn y Jambori yn Ysgol Bro Alun. Years 1 and 2 children enjoyed their …

Mwy/More

Gala Nofio / Swimming Gala

Llongyfarchiadau i dîm nofio’r ysgol am ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth Nofio i Ysgolion Lleol Sir Wrecsam. Diolch i bob …

Mwy/More