Bws Cor Cerdd Dant yfory / Cerdd Dant Choir Bus Tomorrow

Cofiwch y bydd y bws sy’n mynd a’r Cor Cerdd Dant i’r eisteddfod yfory yn gadael yr ysgol yn brydlon am 7:00am. Mae’r ffordd yn ymyl pont Stansty ar gau gyda arwydd ‘Ffordd ar Gau’ yn ymyl Sainsbury’s, ond mae posib cael mynediad at yr ysgol.

Pob lwc yfory a mwynhewch y profiad!

A reminder that the bus taking the Cerdd Dant Choir to the eisteddfod tomorrow will leave the school promptly at 7:00am. The road by Stansty Bridge is closed with a ‘Road Closed’ sign by Sainsbury’s but there is access to Stansty Road and the school.

Good luck tomorrow and enjoy the experience!