Gwisg Ysgol / School Uniform

Dyma ein gwisg ysgol:

                                                         

Siwmper goch

Cardigan goch

Crys polo gwyrdd

Trowsus/sgert/pinaffor llwyd

Ffrog haf siec gwyrdd a gwyn.

Esgidiau du

Mae cotiau gwyrdd ysgol ar gael i’w prynnu o’r ysgol.

Kit Addysg Gorfforol. Crys T gwyn, siorts a pumps du neu trainers.

Dylai pob eitem o ddillad gael ei labelu yn glir gyda enw eich plentyn a gwisg addysg gorfforol ddod mewn bag addas a phopeth eto wedi ei labelu ac enw eich plentyn.

Mae bagiau darllen a bagiau kit ar gael o’r swyddfa gyda logo yr ysgol.


Our uniform is as follows:

Emrald sweatshirt

Emrald cardigan

Red polo shirt

Grey trousers/skirt/pinafore

Green and white check summer dress

All black shoes 

Green school coats are available to purchase from school

P.E. kit.  White T shirt, black shorts, and pumps or trainers.

All uniform needs to be clearly labelled with your child’s name. P.E. should be placed in a drawstring bag, also clearly labelled.

P.E. bags and book bags are available to purchase with the school logo.