Gwisg Ysgol / School Uniform

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn archebu gwisg Ysgol Plas Coch:

Please click on the link below to order Ysgol Plas Coch’s uniform:

www.monkhouse.com/c/1355/Plas-Coch


Dyma ein gwisg ysgol:

Siwmper / Cardigan goch

Crys polo gwyrdd

Trowsus/sgert/pinaffor llwyd

Ffrog haf siec coch a gwyn

Esgidiau du

Gwisg Addysg Gorfforol: Crys-t gwyn, trwsus byr du a phympiau du neu drainers.

Dylai pob eitem o ddillad gael ei labelu’n glir gyda enw eich plentyn.  Mae angen i wisg addysg gorfforol ddod mewn bag addas gyda phob eitem wedi ei labelu ag enw eich plentyn.

Mae cotiau coch, gwisg addysg gorfforol, bagiau darllen ac addysg gorfforol ar gael gan y cwmni Forrester Sports.


Our school uniform:

Red Sweatshirt / Cardigan

Green polo shirt

Grey trousers/skirt/pinafore

Red and white check summer dress

Black shoes 

P.E. kit:  White t-shirt, black shorts, and pumps or trainers.

Every item of clothing needs to be clearly labelled with your child’s name.  P.E. kit should be placed in an appropriate bag with every item clearly labelled with your child’s name.

Red coats, P.E. kit, P.E. bags and book bags are available to purchase from Forrester Sports.