Croeso / Welcome!

Ein nod yma yn Ysgol Plas Coch yw gweithio mewn partneriaeth â rhieni, i’w hysbysu ac i rannu gwybodaeth am faterion ysgol. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn gobeithio bydd ein ap ysgol yn ei gwneud yn haws i chi gael y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol.  Yn ogystal, mae modd i chi archebu gwisg ysgol a gwneud taliadau i’r ysgol trwy ddilyn y dolenni.

At Ysgol Plas Coch, we aim to work in partnership with parents to keep them informed and to share information about school issues. With this in mind, we hope our school app will make it easier for you to get up-to-date news and information about what’s happening at the school.  By following these links, you can also order school uniform as well as make payments to the school.

Osian M Jones
(Pennaeth / Headteacher)

 

Hysbysiad Preifatrwydd

Privacy Notice

 

 

Newyddion / News