Croeso / Welcome!

Yn Ysgol Plas Coch rydym yn cymryd balchder yn ansawdd y gofal ac addysg mae’r disgyblion yn derbyn.  Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth â rhieni, i’w hysbysu ac i rannu gwybodaeth am faterion ysgol. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn gobeithio bydd ein ap ysgol newydd yn ei gwneud yn haws i chi gael y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol.

At Ysgol Plas Coch we take great pride in the quality of care and education our pupils receive. We aim to work in partnership with parents to keep them informed and to share information about school issues. With this in mind, we hope our new school app will make it easier for you to get up-to-date news and information about what’s happening at the school.

Osian M Jones
(Pennaeth / Headteacher)

 

Newyddion / News