Dyddiadau Tymor / Term Dates

 

TYMOR YR HYDREF / AUTUMN TERM

AGOR: MERCHER, MEDI’R 3ydd 2020

OPENS: WEDNESDAY, 3rd SEPTEMBER 2020

CAU: GWENER, HYDREF 23ain 2020

CLOSES: FRIDAY, 23rd OCTOBER 2020

AGOR: LLUN, TACHWEDD 2il 2020

OPENS: MONDAY, 2nd NOVEMBER 2020

CAU: GWENER, RHAGFYR 18fed 2020

CLOSES: FRIDAY, 18 DECEMBER 2020

 

TYMOR Y GWANWYN / SPRING TERM

AGOR: MAWRTH, IONAWR 5ed 2021

OPENS: TUESDAY, 5th JANUARY 2021

CAU: GWENER, CHWEFROR 12fed 2021

CLOSES: FRIDAY, 12th FEBRUARY 2021

AGOR: LLUN, CHWEFROR 22ain 2021

OPENS: MONDAY, 22nd FEBRUARY, 2021

CAU: GWENER, MAWRTH 26ain 2021

CLOSES: FRIDAY, 26th MARCH 2021

 

TYMOR YR HAF / SUMMER TERM

AGOR: MAWRTH, EBRILL 13eg 2021

OPENS: TUESDAY, 13th APRIL 2021

CALAN MAI: LLUN, MAI 3ydd 2021

MAY DAY: MONDAY, 3rd MAY 2021

CAU: GWENER, MAI 28ain 2021

CLOSES: FRIDAY, 28th MAY 2021

AGOR: LLUN, MEHEFIN 7fed 2021

OPENS: MONDAY, 7th JUNE 2021

CAU: GWENER, GORFFENNAF 16eg 2021

CLOSES: FRIDAY, 16th JULY 2021

 

DIWRNODAU HYFFORDDIANT MEWN SWYDD / IN SERVICE TRAINING DAYS

MEDI 1af a 2il 2020 / 1st and 2nd SEPTEMBER 2020

IONAWR 4ydd 2021 / 4th JANUARY 2021

CHWEFROR 22ain 2021 / 22nd FEBRUARY 2021

MAWRTH 26ain 2021 / 2nd FEBRUARY 2021

EBRILL 12fed 2021 / 12th APRIL 2021

GORFFENNAF 19eg A 20fed 2021 / 19th and 20th JULY 2021