Menter Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 Enterprise

Fel rhan o’u gwaith, mae disgyblion blwyddyn 5/6 wedi bod yn dysgu am waith Dr Barnado a Byddin yr Iachawdwriaeth. Maen’t wedi penderfynu codi arian at yr elusennau ac mae dosbarth Coed Ywen Owrtyn wedi trefnu cynnal raffl, ( gweler y llythyr atodedig) a bydd dosbarth Clychau Gresffordd yn rhedeg stondin ddanteithion ar ôl ysgol bob diwrnod wythnos yma. Bydd manylion menter dosbarth San Silyn yn cael eu rhannu maes o law. Gan ddiolch i chi o flaen llaw am eich cefnogaeth.
As part of our current topic, years 5 and 6 have been learning about the work of Dr Barnado and the Salvation Army. They have decided to raise money for both charities. Dosbarth Coed Ywen Owrtyn will be holding a raffle- please see the attached letter, and Dosbarth Clychau Gresffordd have arranged a sweet stall everyday this week after school. Details of Dosbarth San Silyn’s venture will follow shortly. Thanking you in advance for your support.