Taliadau arlein / Online payments

System talu ar lein ar gyfer ysgolion yw ParentPay ac fe’i defnyddir gennym yn Ysgol Plas Coch. Mae’n caniatáu i rieni dalu am brydau ysgol, clybiau, teithiau a gweithgareddau yn gyflym a diogel.

ParentPay is an online payment system for schools we use here at Ysgol Plas Coch that allows parents to pay quickly and securely for school meals, clubs, trips and activities.