Taliadau arlein / Online payments

Gallwch wneud taliadau arlein bellach gyda cherdyn debyd/credyd.  Ewch i: www.wrecsam.gov.uk/ysgolplascoch


You are now able to make payments online by debit/credit card.  Visit: www.wrexham.gov.uk/plascoch