Taliadau arlein / Online payments

System talu ar lein ar gyfer ysgolion yw ParentPay ac fe’i defnyddir gennym yn Ysgol Plas Coch. Mae’n caniatáu i rieni dalu am brydau ysgol, clybiau, teithiau a gweithgareddau yn gyflym a diogel.

 

ParentPay is an online payment system for schools we use here at Ysgol Plas Coch that allows parents to pay quickly and securely for school meals, clubs, trips and activities. 

Taliadau arlein / Online payments