At sylw dosbarth Dyfrdwy / For attention of Dyfrdwy class

Bydd angen i’ch plentyn ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol yfory ar gyfer tynnu llun a dod â dillad/esgidiau addas mewn bag i newid ar gyfer ysgol y goedwig os gwelwch yn dda.

Your child will need to come to school tomorrow in their school uniform for the school photographs.  They will need to bring suitable clothing/shoes in a bag so that they can change for the forest school.

Diolch/Thank you