Llysgenhadon Lles / Wellbeing Ambassadors

Mae’r Llysgenhadon Lles yn gynrychiolwyr sydd wedi eu hethol gan eu cyd-ddisgyblion er mwyn cyd-weithio i ddatblygu lles ar draws yr ysgol.  Maent yn cyfarfod yn rheolaidd er mwyn trafod a threfnu gweithgareddau sydd yn hybu lles ac iechyd meddwl gan geisio sicrhau hapusrwydd disgyblion a staff yr ysgol.

The Wellbeing Ambassadors are representatives elected by their classmates to work together to develop wellbeing across the school.  They meet regularly to discuss and organise activities that promote well-being and mental health while trying to ensure the happiness of pupils and school staff.

 

Wythnos Lles 2023 / Wellbeing Week 2023

Wythnos Lles 2023 Dydd Llun

Wythnos Lles Dydd Mawrth

Wythnos Lles Dydd Mercher