Llywodraethwyr / Governors

Mr Andrew Parry    (Cadeirydd / Chairman)                                         Cyfethol / Co-opted

Mrs Jane Angharad    (Is-Gadeirydd / Vice Chairman)                       Rhiant / Parent Plas Coch

Mr Steffan Morris                                            Rhiant / Parent Plas Coch

Mrs Sian Bostock                                             Rhiant / Parent Plas Coch

Mrs Rachel Durnell                                         Cyfethol / Co-opted

Miss Ffion Hughes                                          Staff Addysgu / Teaching Staff Bro Alun

Gwag / Vacancy                                              Staff Ategol / Ancillary Staff Bro Alun

Mr Alan Rogers                                               Staff Ategol / Ancillary Staff Plas Coch

Miss Rebecca Scott                                         Staff Addysgu / Teaching Staff Plas Coch

Mrs Margaret Jones                                       A.A.Ll / L.E.A

Mrs Gwenfair Jones                                       Cyngor Cymuned Gwersyllt / Gwersyllt Community Council

Mrs Wendy O’Grady                                      Cyngor Cymuned Rhosddu / Rhosddu Community Council

Mrs Bethan Roberts                                       A.A.Ll / L.E.A

Mrs Rhodd Arnold                                          A.A.Ll / L.E.A

Mrs Becky Holmes                                          Rhiant / Parent Bro Alun

Mrs Jenny Foulkes-Hanmer                         Rhiant / Parent Bro Alun

Mrs Andrea Jorgensen                                   Rhiant / Parent Bro Alun

Mrs Wendy O’Grady                                       Cyngor Cymuned Rhosddu / Rhosddu Community Council

Mr Marc Jones                                                 A.A.Ll / L.E.A

Mr Osian Jones                                                Pennaeth / Headteacher Plas Coch a/and Bro Alun