Ein Staff / Our Staff

Pennaeth / Headteacher

Mr Osian Jones

Uned y Blynyddoedd Cynnar / Early Years Unit

Clywedog – Miss Bethan Morris (bore / mornings)
Bers – Mrs Carys Hughes
Erddig – Miss Siân Moreton (Miss Elain Roberts ar gyfnod mamolaeth / on maternity leave)

Cymhorthyddion / Teaching Assistants

Miss Paula Richardson
Mrs Bethan Johnson
Mrs Ceinwen Williams
Mrs Jayne Williams
Mrs Gemma Allen
Miss Michelle Williams
Miss Morfudd Austin
Mrs Nicola Edwards
Miss Catrin Glennie
Mrs Bethan Jones
Miss Chloe Oldland

Blynyddoedd 1 a 2 / Years 1 and 2

Gwnefro – Mrs Catrin Higgit (Llun i Iau / Mon to Thurs)
Mrs Eirwen Hughes (Gwener / Friday)
Miss Ceri Jones

Dyfrdwy – Miss Carys Williams
Mrs Helen Jones

Clwyd – Miss Miriam Parry
Mrs Kerry Edwards

Athrawes CPA y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase PPA Teacher

Miss Bethan Morris

Grwpiau Ymyrraeth y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Intervention Groups

Mrs Gemma Allen

Blynyddoedd 3 a 4 / Years 3 and 4

Glyndwr – Mrs Siân Wyn
Gwenllian – Miss Elen Mostyn
Llywelyn – Mrs Ffion Yaxley-Murray

Blwyddyn 5

Mr Dylan Jones (Miss Saran Lynch ar gyfnod mamolaeth / on maternity leave)
Mr Iestyn Jones

Blwyddyn 6

Miss Rebecca Scott
Mr Geraint Jones (3 diwrnod / 3 days)
Mrs Angharad Parkes (2 ddiwnrod / 2 days)

Cymhorthyddion Cyfnod Allweddol 2/ Key Stage 2 Teaching Assistants

Mr Alan Rogers
Mrs Rhian Booth

Athrawes CPA a Grwpiau Ymyrraeth Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 PPA and Intervention Groups Teacher

Mrs Nerys Jackson

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Ymddygiad / Additional Learning Needs and Behaviour Co-ordinator

Mrs Cheryl Vaughan

Rhaglen Dyfal Donc / Catch Up Programme

Llythrennedd / Literacy – Miss Morfudd Austin
Rhifedd / Numeracy – Mr Alan Rogers

Gweinyddol / Administrative

Mrs Eleri Owens
Mrs Tracie Smith