Ein Staff / Our Staff

Pennaeth / Headteacher:  Mr. Osian Jones

Diprwy Bennaeth / Deputy Headteacher:  Mrs. Lowri Hogg

Arweinydd Y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Leader:  Mrs. Carys Cochran

Arweinydd Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Section Leader:  Mrs. Lowri Hogg

 

—– MEITHRIN A DERBYN / NURSERY AND RECEPTION —–

—– BLWYDDYN 1 A 2 / YEAR 1 AND 2 —–

Athrawes CPA Y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase PPA TeacherMrs Carys Hughes

 

—– BLWYDDYN 3 A 4 / YEAR 3 AND 4 —–

Cymhorthydd / Teaching Assistant:  Mrs Rhian Booth

 

—– BLWYDDYN 5 A 6 / YEAR 5 AND 6 —–

Cymhorthydd  / Teaching Assistant:  Miss Kayla Hughes  Mrs Helen Jones

Athrawes CPA Cyfnod Allweddol 2 / Key stage 2 PPA Teacher:  Mrs Rebecca Derbyshire

 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Ymddygiad / Additional Learning Needs and Behaviour Co-ordinatorMrs Rebecca Derbyshire

Tîm Ymyrraeth / Intervention Team:  Mrs Helen Jones  Mrs Jayne Williams  Miss Ceri Jones  Miss Morfudd Austin  Mrs Rhian Booth

 

Gweinyddol / AdministrativeMrs Eleri Owens

 

Gofalwr / Caretaker:  Mrs Julie Benton

Goruchwylwyr Amser Cinio / Lunchtime SupervisorsMiss Donna Breese, Mrs Jane Challoner, Mrs Jayne Evans

 

Staff y Gegin / Kitchen Staff: 

Amrywiol – o dan ofal CBSW / Various – under WCBC

Glanhawyr / Cleaners

Amrywiol – o dan ofal CBSW / Various – under WCBC