Llwyddiant Cor Cerdd Dant! / Cor Cerdd Dant Success!

Llongyfarchiadau mawr i’r cor cerdd dant ar ddod yn drydydd yn Eisteddfod yr Urdd heddiw – da iawn chi i gyd! Gallwch wylio’r perfformiad drwy’r ddolen isod.

Congratulations to the Cerdd Dant Choir on coming third at the Urdd Eisteddfod today – well done everyone!! You can watch the performance through the link below:

https://www.youtube.com/watch?v=tc7hscTZs1Y