Menter Dosbarth San Silyn Enterprise

Mae ymgyrch Bl. 5 a 6 i godi arian at elusennau Dr Barnardo a Byddin yr Iachawdwriaeth yn parhau. Yfory fydd y cyfle olaf i gefnogi y raffl a’r stondin ddanteithion. Diolch i bawb am eich cefnogaeth hyd yma. Gweler isod fanylion menter Dosbarth San Silyn.
Year 5 and 6 continue their efforts to raise money towards Dr Barnado’s and the Salvation Army. Tomorrow will be the last chance to buy raffle tickets or to visit their sweet stall. Please see below details of dosbarth San Silyn’s enterprise. Many thanks for all your support.