Addysg Gorfforol Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2 P.E lessons

Dyma fydd dyddiau gwersi ymarfer corff bob wythnos ar gyfer yr hanner tymor olaf:
These are the days for P.E lessons each week after half term:
Dyfrdwy – Dydd Mawrth / Tuesday Gwenfro – Dydd Mercher / Wednesday Clwyd – Dydd Iau / Thursday