Ysgol Goedwig Bl.3-6 Forest School

Dim ond nodyn i atgoffa bod angen dillad addas ar gyfer y cyfnodau ysgol goedwig a phâr ychwanegol o esgidiau os gwelwch yn dda. Mae’r ardal yn fwdlyd felly os nad oes gan ddisgybl pâr arall o esgidiau i newid iddynt ar ôl y sesiwn, ni fyddant yn gallu cymryd rhan yn y weithgaredd. Diolch am eich cydweithrediad.
Just a reminder that pupils need to wear suitable clothing for the forest school sessions and need to bring a separate pair of shoes/ wellies as the area is muddy. Unfortunately if they don’t have footwear to change into they won’t be able to take part in the sessions. Many thanks for your cooperation.