Ymarfer Cerdd Dant Practice

Ni fydd ymarfer ar ôl ysgol. Byddwn yn ymarfer yn ystod y dydd wythnos yma. Diolch am eich holl gefnogaeth. Cofiwch gysylltu os oes unrhyw gwestiwn ynghylch trefniadau wythnos nesaf. Bydd tocynnau y disgyblion yn cael eu dosbarthu yn ystod yr wythnos. 
There will be no practice after school. We will be practicing during the day this week. Thank you for all your support. Please remember to get in touch if you have any queries about next week. The pupils tickets will be sent home during the week.