Diwrnod di-wisg ysgol/ Non- uniform day 26/05/23

Mae’r Cyngor Ysgol yn gobeithio gwella profiadau disgyblion amser chwarae ac amser cinio, ac am gynnal diwrnod di-wisg ysgol ddydd Gwener i godi arian ar gyfer ehangu ar ein adnoddau. Diolch iddyn nhw am eu gwaith, a diolch i chi am gefnogi.
The school council are keen to improve pupils experiences at lunch and break time, and are raising funds to enhance our play equipment. They are organising a non uniform day on Friday. Thank you to them for organising and to you for supporting.