Tywydd poeth / Hot weather

Gyda’r tywydd yn cynhesu, hoffem eich atgoffa fod hi’n bwysig fod gan eich plentyn botel ddŵr a chap/het haul yn yr ysgol. Rydym hefyd yn argymell bod y plant yn gwisgo eli haul i ddod i’r ysgol. Bydd digon o gyfle i’r plant ail-lenwi eu poteli dŵr a rhoi mwy o eli haul ymlaen yn ystod y dydd.


Due to the weather getting warmer, we would like to remind you that your child should bring a water bottle and sun hat / cap to school.  We also recommend that your child wears sun cream to school.  The children are welcome to refill their bottles throughout the day and apply more sun cream if they are able to do so themselves.