Clwb Brecwast / Breakfast Club

Mae Clwb Brecwast ar gael yn yr ysgol o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8:05am, mae’r drysau’n cau’n brydlon am 8:40am.  Mae croeso i holl blant yr ysgol, yn cynnwys dosbarth Meithrin, gael brecwast iach cyn i’r ysgol ddechrau.


The Breakfast Club is available in the school from Monday to Friday from 8:05am, doors close promptly at 8:40am.  All children are welcome, including Nursery children, to come and have a healthy breakfast before the school starts.

Cost – £0