Dewiniaid Digidol / Digital Wizards

Yma ym Mhlas Coch, mae gennym Ddewiniaid Digidol sef criw o blant o bob dosbarth sydd yn gyfrifol am faterion digidol yn yr ysgol.  Pwrpas y Dewiniaid Digidol ydy datblygu sgiliau Technoleg Gwybodaeth a chymhwysedd digidol ein disgyblion ac i addysgu ar faterion diogelwch ar-lein.

Here at Plas Coch, we have Digital Wizards who are a group of children from all classes who are responsible for digital affairs at school.  The purpose of the Digital Wizards is to develop the Information Technology skills and digital competence of our pupils and to educate on online safety issues.