Clwb ar ôl Ysgol / After School Club

Mae Clwb ar ôl Ysgol yn cynnig gofal o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 3:30yh a 5:25yh. Mae staff Clwb ar ôl Ysgol yn goruchwylio’r plant, ac rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ysgogol y tu mewn a thu allan.

Pris – £7.00

Codir tâl ychwanegol o £3.00 am bob 15 munud yn hwyr ar ôl 5:25yh.

Rhaid archebu lle a thalu ymlaen llaw trwy ParentPay, os am fynychu ar yr un diwrnod rhaid archebu lle cyn 12:00yh.

We offer After School Club care Monday to Friday from 3:30pm – 5:25pm.  After School Club staff supervise the children, and a vast range of stimulating indoor and outdoor activities are provided.

Club Price – £7.00

There is an additional charge of £3.00 for every 15 minutes late after 5:25pm

Places at the after school club must be booked and paid for in advance  through ParentPay and same-day bookings must be made before 12:00pm.