Clwb ar ôl Ysgol / After School Club

Llythyr canslo clwb ar ddyddiadau cyn y Nadolig / Letter regarding the closure of club on dates before Chrsitmas

 

Ar gael o 3:30pm tan 5:25pm o ddydd Llun i ddydd Gwener yn neuadd yr ysgol (Dosbarth Blwyddyn 6 ar ddydd Mawrth).

Cost:  3:30pm – 4:30pm = £3.50

ac yna 50c pob chwarter awr.

Yn daladwy o flaen llaw, ar y diwrnod i staff y clwb neu arlein.

O.N. Dylai unrhyw arian ddod i’r ysgol mewn amlen gyda enw eich plentyn a’r manylion yn glir.  Nid yw staff yr ysgol yn cael derbyn arian rhydd.  Diolch.


Available from 3:30pm to 5:25pm Monday to Friday in the school hall (Year 6 class on Tuesdays).

Cost: 3:30pm – 4:30pm = £3.50

and then 50p per 15 minutes.

Payable beforehand, on the day to club staff or online.

P.S. Any cash should be brought to school in an envelope clearly marked with your child’s name and details.  School staff will not accept loose money.  Thank you.