Llysgenhadon Iaith / Language Ambassadors

Mae’r Llysgenhadon Iaith yn gyfrifol am annog a hyrwyddo’r iaith yn yr ysgol ac yn y gymuned. 

The Language Ambassadors are responsible for encouraging and promoting the Welsh Language in the school and in the community.

Ein Llydgenhadon Iaith 2023/2024 / Our Language Ambassadors 2023/2024