Addysg Gorfforol Clwyd / Clwyd class PE

Nodyn i atgoffa rhieni dosbarth Clwyd fod Addysg Gorfforol gan y disgyblion yfory.

A note to remind Clwyd class parents that tomorrow is PE day for the class.