Bers + Erddig

Am wythnos yma, bydd angen i ddisgyblion dosbarthiadau Bers ac Erddig ddod i’r ysgol yn eu dillad Addysg Gorfforol dydd Iau yn unig.

For this week, Bers and Erddig classes will need to come to school in their P.E. clothes on Thursday only.

Diolch / Thank you