Zac yn dringo’r Wyddfa! / Zac’s Snowdon Climb!

Ddiwedd y mis, fe fydd un o ddisgyblion yr ysgol, Zac, sy’n saith oed yn dringor’r Wyddfa i godi arian tuag at ehangu a datblygu Ysgol y Goedwig Plas Coch. Os hoffech ei noddi, gallwch wneud drwy’r ddolen isod. Pob lwc Zac a diolch yn fawr!

At the end of the month, one of the school’s pupils, seven year old Zac will, along with family and friends climb Yr Wyddfa (Snowdon) to raise funds to develop and enhance Plas Coch’s forest school. If you’d like to sponsor Zac, you can do through the link below. Good luck Zac and thank you very much!

https://gofund.me/aa538d21