Meithrin / Nursery

Nodyn Atgoffa / Reminder Bydd angen i’r plant meithrin ddod i’r ysgol yn gwisgo siwmper Nadolig Dydd Mawrth a Dydd …

Mwy/More

Llyfrau Cymraeg / Welsh Books

Rydym yn ymwybodol bod rhai ohonoch wedi cael trafferth wrth archebu llyfr Cymraeg drwy ParentPay.  Rydym wedi cysylltu â ParentPay …

Mwy/More

Carol yr Wyl – S4C

Isod mae dolen i chi gael gwylio rhagflas o berfformiad yr ysgol ar gyfer cystadleuaeth Carol yr Wyl ar raglen …

Mwy/More

Carol yr Wyl

Mae’r ysgol wedi cystadlu eleni yng nghystadleuaeth Carol yr Wyl. Mae hon yn gystadleuaeth sy’n cael ei chynnal yn flynyddol …

Mwy/More