Eisteddfod yr Urdd 2023

Gweler y llythyr isod / Please see letter below Llythyr Eisteddfod yr Urdd Letter re Urdd Eisteddfod  

Glan Llyn

Nodyn sydyn i ddiolch o galon i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 am eu hymddygiad, eu parodrwydd i gymryd rhan …

Mwy/More

Ffliw / Flu

Gweler neges isod i rieni a gwarchodwyr gan Y Tim Imiwneiddio / See message below from the Immunisation Team:   Dear …

Mwy/More