Ysgol y Goedwig Bl 1 a 2 this week / Year 1 and 2 Forest School Days this week

Dyma fydd dyddiau wythnos y goedwig i Blwyddyn 1 a 2 wythnos yma:

These will be the forest school days for Year 1 and 2 this week:

Gwenfro: Dydd Mawrth / Tuesday

Dyfrdwy: Dydd Mercher / Wednesday

Clwyd: Dydd Gwener / Friday