Addysg Gorfforol dosbarth Bers wythnos yma / Bers class PE lesson this week

Am wythnos yma yn unig, bydd angen i ddisgyblion dosbarth Bers ddod i’r ysgol yn ei dillad Addysg Gorfforol dydd Iau yn unig.

For this week, Bers class pupils will need their PE clothes in school on Thursday only. Usual arrangements from next week.