Dosbarth Llywelyn – Llywelyn Class

Gan fod y plant yn cael tynnu lluniau yn yr ysgol yfory, a wnewch chi eu gyrru i’r ysgol mewn gwisg ysgol os gwelwch yn dda.  Bydd angen iddynt ddod â’u dillad ymarfer corff mewn bag er mwyn iddynt allu newid ar gyfer y wers tenis.

As the children are having their photographs taken tomorrow, please send them to school in their school uniform.  They will need to bring their P.E. clothes in a bag to that they can change for their tennis lesson.