Blwyddyn 6 – Caerdydd / Year 6 – Cardiff

I sylw rhieni a gwarchodwyr Bl 6 / FAO Year 6 parents and carers

Nodyn i’ch htagoffa fod angen pecyn bwyd ar y disgyblion o Fl 6 sy’n mynd i Gaerdydd ar gyfer cinio yfory pan fyddwn yn teithio i lawr. Gobeithio fod pawb yn edrych ymlaen!!

A short note to remind you that the Year 6 pupils going to Cardiff tomorrow will need a packed lunch for tomorrow when we are travelling down. We hope that everyone is looking forward!