Eco-Bwyllgor / Eco-Committee

Nod ein Eco-Bwyllgor yw cynyddu ein hymwybyddiaeth o pam ei fod yn bwysig gofalu am ein hamgylchedd a sut y gallwn ni fel ysgol wneud newidiadau cadarnhaol a pharhaol iddo gyda’n gilydd.

Our Eco-Committee aims to heighten our awareness of why it is important to look after our environment and how we as a school can collectively make positive and lasting changes to it.