Eco Bwyllgor / Eco Committee

Mae’r Cyngor Eco yn cynnwys cynrychiolwyr o bob dosbarth o flwyddyn 2 i flwyddyn 6.  Nod ein Eco Bwyllgor yw cynyddu ein hymwybyddiaeth o pam ei fod yn bwysig gofalu am ein hamgylchedd a sut y gallwn ni fel ysgol wneud newidiadau cadarnhaol a pharhaol iddo gyda’n gilydd.

The Eco Council is made up of representatives from every class from year 2 to year 6.  Our Eco Committee aims to heighten our awareness of why it is important to look after our environment and how we as a school can collective ly make positive and lasting changes to it.

 

Ein Eco Bwyllgor 2023/2024 / Our Eco Committee 2023/2024