Prydau Ysgol / School Meals

Mae Gwasanaeth Arlwyo Prydau Ysgol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithio’n barhaus i ddarparu amrywiaeth eang o ddewisiadau iach er mwyn bodloni rhai o ofynion maethol plant sy’n tyfu ac yn datblygu.

Mae’r Gwasanaeth Arlwyo Prydau Ysgol mewn ysgolion cynradd yn cynnig bwydlen dau gwrs am bris penodol sydd â dewis dyddiol o ddau brif gwrs neu datws pob wedi’u llenwi a salad neu becyn cinio, ynghyd â phwdin ffres neu ffrwythau ffres a iogwrt.

  • Prydau Ysgol Babanod – £2.40
  • Prydau Ysgol Plant Iau – £2.40

Bwydlen Prydau Ysgol Gynradd

Wrexham County Borough Council’s School Meals Catering Service continually works towards providing a good range of healthier meal choices, in order to fulfil some of the nutritional requirements of growing and developing children.

The School meals catering service in primary schools offer a fixed price two course menu, with a daily choice of two main course meals, or filled jacket potatoes and salad or a packed lunch, plus a freshly prepared pudding or fresh fruit and yoghurt.

  • Infant School Meal – £2.40
  • Junior School Meal – £2.40

School Meals Primary Menu