Prydau Ysgol / School Meals

Blwyddyn yma mae holl blant yr ysgol o’r dosbarth Derbyn i Blwyddyn 6 yn cael cinio am ddim fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru i ddarparu prydau am ddim i blant ysgolion cynradd.  Bydd dal angen i chi ddefnyddio eich cyfrif ParentPay i archebu y cinio o flaenllaw.

This year all pupils from Reception to Year 6 will have  free school dinners as part of the Welsh Government’s plan to give all primary school pupils free school meals.  You will still need to use your child’s ParentPay account to order your child’s lunch beforehand.