Prydau Ysgol / School Meals

Mae’r Gwasanaeth Arlwyo Prydau Ysgol mewn ysgolion cynradd yn cynnig bwydlen dau gwrs am bris penodol sydd â dewis dyddiol o ddau brif gwrs neu datws pob wedi’u llenwi a salad neu becyn cinio, ynghyd â phwdin ffres neu ffrwythau ffres a iogwrt.

  • Prydau Ysgol Babanod – £2.40
  • Prydau Ysgol Plant Iau – £2.40

Rhaid archebu a thalu ymlaen llaw trwy ParentPay lle bydd gennych yr opsiwn i ddewis eich prydau bwyd o’r fwydlen sydd yn cael ei harddangos.

 

Wrexham County Borough Council’s School Meals Catering Service continually works towards providing a good range of healthier meal choices, in order to fulfil some of the nutritional requirements of growing and developing children.

The School meals catering service in primary schools offer a fixed price two-course menu, with a daily choice of two main course meals, or filled jacket potatoes and salad or a packed lunch, plus a freshly prepared pudding or fresh fruit and yoghurt.

  • Infant School Meal – £2.40
  • Junior School Meal – £2.40

School meals must be booked and paid for in advance through ParentPay where you have the option to select the meal choices from the menu displayed.