At sylw Bl. 3 a 4/ FAO Years 3 and 4

Nodyn i atgoffa bod newid i ddiwrnodau Ysgol y Goedwig hanner tymor yma. Gweler y manylion ac amserlen isod. 
A note to remind you of the changes to Forest School this half term. Please see details and the timetable below.
Diolch yn fawr