Pencampwyr Pêl-droed / Football Champions

Llongyfarchiadau hefyd i dîm pêl-droed yr ysgol am ennill twrnament i ysgolion Cymraeg Wrecsam draw yn Ysgol Morgan Llwyd heddiw. Gwych bechgyn!

Mwy/MorePencampwyr Pêl-droed / Football Champions

Hyfforddiant Diffibrilydd / Defibrillator Training

Rydym yn ddiolchgar iawn i Glwb Pêl-droed Ieuenctid Rhosddu United am wahodd staff yr ysgol i ymuno â nhw i dderbyn hyfforddiant ar sut i ddefnyddio’r diffibrilydd sydd ar wal y tu allan i’r ysgol.  Aeth Miss Rebecca Scott a Mr Geraint Jones ar yr hyfforddiant ond gobeithio na fydd angen defnyddio’r peiriant!  Diolch i’r clwb am gyd-weithio’n agos â’r ysgol ac i Tomos o Wasanaeth Ambiwlans Cymru am arwain yr hyfforddiant.

Mwy/MoreHyfforddiant Diffibrilydd / Defibrillator Training

Twrnament Pêl-rwyd / Netball Tournament

At sylw rhieni’r plant sydd wedi eu dewis i fod yn aleod o’r tîm pêl-rwyd i gystadlu yn y twrnament Dydd Mercher, 12/12/2018.

Bydd y bws yn gadael yr ysgol am 9:15 ac yn dychwelyd am 12:15. Bydd rhaid i’ch plentyn ddod i’r ysgol yn gwisgo trwsus byr du, crys polo gwyrdd yr ysgol a thracwisg. Yn ogystal, bydd angen diod o ddŵr, bwyd bore iach a chôt.

Bydd angen i’ch plentyn adael i Miss Moreton wybod yfory os ydy hi’n gallu dod os gwelwch yn dda  

Diolch yn fawr,

Miss Moreton.

Mwy/MoreTwrnament Pêl-rwyd / Netball Tournament

Sanau Od / Odd Socks

Ar ddydd Mawrth, Tachwedd 27ain, rydym ni, Cyngor Ysgol Plas Coch, yn cyflwyno gwasanaeth i’r ysgol gyfan.  Yn ein gwasanaeth rydym am ddathlu bod pawb yn wahanol ac am bwysleisio’r pwysigrwydd o barchu gwahaniaeth.

Er mwyn ein helpu ni yn y gwasanaeth, rydym yn gofyn i’r holl ddisgyblion ddod i’r ysgol Dydd Mawrth, Tachwedd 27ain yn gwisgo sanau od! Maent dal angen gwisgo eu gwisg ysgol ond gyda sanau od! Diolch am eich cyd-weithrediad. 

Mwy/MoreSanau Od / Odd Socks