Llau Pen / Head Lice

Rydym yn ymwybodol ers dod nol yn dilyn gwyliau’r Pasg fod yna nifer o achosion o lau pen ymysg disgyblion yr ysgol – gwerthfawrogem pe baech yn medru gwirio gwallt eich plentyn yn gyson am unrhyw wyau neu lau. Mae gwybodaeth bellach ar y daflen isod.

We’re aware since coming back after Easter of a number of cases of head lice amongst pupils across the school. We’d appreciate if you could check your child’s hair regularly for any signs of eggs or lice. There’s further information on the leaflet below.

Llau-Pen-Ysgol-Head-Lice-school