Clychau Gresffordd – Ysgol Goedwig/Forest School

At sylw dosbarth Clychau Gresffordd/For attention of Clychau Gresffordd class 

Ysgol Goedwig/Forest School 

Yn ystod y tymor yma bydd dosbarth Clychau Gresffordd yn cael sesiwn Ysgol Goedwig ar y dydd Mercher canlynol- 

01/5 

05/6 

19/6 

17/7 

Bydd yn rhaid i’r disgyblion wisgo dillad addas sy’n gorchuddio’r breichiau a’r coesau ac esgidiau addas i’w newid i mewn iddynt er mwyn mynd allan i’r ardal Ysgol Goedwig.  

 

During this term, Clychau Gresffordd class will have a Forest School session on a Wednesday on the following dates- 

01/5 

05/6 

19/6 

17/7 

The pupils will need to wear suitable clothes that cover their arms and legs and suitable shoes to change into in order to go out into the Forest School area.