Mrs Helen Jones

Neithiwr, yn seremoni Gwobrau Addysg Y Leader, fe enillodd un o’n staff, Mrs Helen Jones, Y Wobr Lles.  Rydym i gyd yn ymwybodol o bwysigrwydd iechyd meddwl a lles ein disgyblion a’n staff a mae’r wobr yn adlewyrchiad o’r gwaith arbenning mae Mrs Jones yn ei wneud yn yr ysgol yn rhoi cymorth i blant a staff wrth ddelio efo lles, pryder sy’n gallu bodoli wrth drosglwyddo i’r ysgol uwchradd i enwi ond rhai agweddau o’i gwaith.

Llongyfarchiadau mawr Mrs Jones  – rydym yn falch iawn ohonoch!

 

Last night, at the Leader’s Education Awards, one of our staff, Mrs Helen Jones won the Wellbeing Award. We are all aware of the importance of the well being and mental health of our pupils and staff and the award is a reflection of the brilliant work that Mrs Jones does supporting pupils and staff with their wellbeing, supporting transition into secondary school, to name just a few aspects of her work. 

Congratulations to Mrs Jones – we are very proud of you!