Diwedd a dechrau’r tymor / End and beginning of term

Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn cau am wyliau’r Pasg i’r disgyblion dydd Iau yma, Mawrth 21ain gan fod dydd Gwener yn ddiwrnod hyfforddiant. Byddwn yn ail agor i’r disgyblion yn dilyn gwyliau’r Pasg dydd Llun, Ebrill 8fed.

A note to remind you that the school will be closing for the pupils this coming Thursday, March 21st as Friday is a training day. We will reopen for the pupils following the holiday on Monday, April 8th.