Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd / Urdd County Eisteddfod

Ar ddiwedd diwrnod hir a phrysur yn Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd dydd Sadwrn, diolch yn fawr i bawb fu’n cystadlu, hyfforddi a chefnogi. Cafwyd diwrnod llwyddiannus, mae’r canlyniadau isod!
At the end of a long and busy day at the County Urdd Eisteddfod on Saturday, thank you to everyone that competed, taught and supported the children. We had a successful day, the results are below:
Aila Akad – 3ydd, Llefaru Bl 3 a 4
Parti Cerdd Dant – 2il
Côr – 2il
Ioan Massey – 1af, Llefaru Bl 5 a 6
Côr Cerdd Dant – 1af
Bydd Ioan Massey a’r Côr Cerdd Dant yn mynd ymlaen i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym mis Mai. Hefyd Anna Lyn (Unawd Piano) a grŵp dawnsio gwerin Bl 3 a 4 yn dilyn yr Eisteddfodau Offerynnol a Dawnsio gynhaliwyd yn ddiweddar. Pob hwyl i chi i gyd!
Ioan Massey and the Cerdd Dant Choir will go on to complete in the Urdd National Eisteddfod at the end of May. Also Anna Lyn (Piano Solo) and the Years 3 and 4 folk dancing group following the recently held Instrumental and Dancing Eisteddfods. Good luck to you all!