Cinio ysgol yfory (dydd Mercher) / School lunch tomorrow (Wednesday)

Rydym wedi cael neges i ddweud na fydd tatws drwy’u crwyn ar gael i ginio yfory oherwydd problem efo’r ‘delivery’. A wnewch chi beidio dewis taten i’ch plentyn am yfroy drwy ParentPay os gwelwch yn dda neu newid y dewis os ydech wedi gwneud yn barod.

We’ve had a message to say that no jacket potatoes will be available tomorrow for lunch due to a problem with the delivery. Could you please not choose a jacket potato for your child  through ParentPay for tomorrow’s lunch or change the choice if you have already chosen one.