Blwyddyn 1+2/Year 1+2 – Ymweliad i Park Hall/Trip to Park Hall 24.5.24

Ar Ddydd Gwener, Mai 24ain, bydd Blwyddyn 1 a 2 yn mynd ar drip i Park Hall.  Cost yr ymweliad yw £15.00 – i’w dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda erbyn Dydd Mercher, Mai 15fed.  Mae’r plant i wisgo gwisg ysgol gyda chôt ac esgidiau addas ar gyfer y tywydd ar y diwrnod.  Bydd angen pecyn bwyd arnynt, neu gallwch archebu pecyn o gegin yr ysgol.  Os hoffech archebu pecyn bwyd o gegin yr ysgol, bydd angen gwneud hyn drwy ParentPay erbyn Dydd Mercher, Mai 15fed os gwelwch yn dda.  Os nad ydych wedi archebu erbyn y dyddiad yma, bydd angen i’ch plentyn ddod â phecyn o adref.

On Friday, May 24th, Year 1 and 2 will be visiting Park Hall.  The cost of the trip is £15.00 – to be paid through ParentPay by Wednesday, May 15th please.  The children are to wear their school uniform with a suitable coat/shoes for the weather on the day.  They will need a packed lunch, or you may order one from the school kitchen.  If you wish to order a packed lunch from school, you must do so through ParentPay by Wednesday, May 15th please.  If you haven’t placed an order by this date, your child will need to bring a packed lunch from home.

Diolch yn fawr/Thank  you