Gofalwr newydd / New caretaker

Mae gofalwr newydd, Philip Edwards, wedi cychwyn yn yr ysgol heddiw. Rydym yn croesawu Mr Edwards atom ac yn gobeithio y bydd yn hapus yn ei swydd yma.

A new caretaker, Mr Philip Edwards has started working at the school today. We welcome Mr Edwards on to the school’s staff and hope that he’ll be very happy with us at Plas Coch.