PWYSIG – Archebu’r cinio cywir / IMPORTANT – Ordering the correct lunch

Pan fyddwch yn archebu cinio ysgol ar gyfer eich plentyn ar ParentPay a wnewch chi os gwelwch yn dda sicrhau eich bod yn dewis cinio mae eich plentyn yn ei hoffi ac yn mynd i’w fwyta.  Mae’r nifer o’r prydau a’u cynnwys yn cael eu coginio yn union yn ol yr archebion, i arbed gwastraff, felly nid oes bwyd sbar ar gael. Mae’n rhaid i staff y gegin weini beth sydd wedi cael ei archebu gan rieni i’w plant a nid ydym am weld unrhyw blentyn yn mynd heb fwyd.  Diolch am eich cydweithrediad.

 

When ordering school lunch for your child on ParentPay, could you please ensure that you chooses a lunch that your child likes and is going to eat. The amount of meals being prepared and their content are cooked to the exact number of orders to avoid any waste, so there is no spare food left. The kitchen staff have to serve what has been ordered by parents for their child and we don’t want to see any child going without food. Thank you for your cooperation.