Raffl Sul y Mamau / Mother’s Day Raffle

Dyma enillwyr raffl Sul y Mamau a dynnwyd yn yr ysgol heddiw / Below are the winners of the Mother’s Day Raffle that was drawn today:

Tyluniad gan Glow / Massage by Glow – Elsie (dosbarth Clwyd)

Te Prynhawn i 2 (Bwyty Ial) / Afternnon Tea (Ial Restaurant)Bella G (dosbarth Erddig)

Colur Ted Baker (Boots) / Ted Baker Make Up (Boots) – Harrison W (Clwyd)

Prosecco – Hari (Clychau Gresffordd)

Milk Tray – Eliot (Clywedog)

Bag St Tropez (Boots) – Harry (Bers)

Llongyfarchiadau i’r uchod, a diolch i bawb brynodd docyn a hefyd i’r gwahanol fusnesau am eu caredigrwydd yn rhoi gwobrau.

Congratulations to the above and thank you to everyone that bought a ticket and to the different businesses for their kind donations.