At sylw’r Adran Iau / For attention of the Juniors

Bydd angen i blant Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 ddod i’r ysgol yn eu dillad addysg gorfforol yfory os gwelwch yn dda.

All children in Years 3, 4, 5 and 6 will need to come to school in their P.E. clothes tomorrow please.

Diolch yn fawr / Thank you