Diwrnod di wisg Mawrth 15fed / Non uniform day March 15th

Nodyn i’ch hatgoffa y bydd dydd Gwener yma, Mawrth 15fed yn ddiwrnod di-wisg. Yn hytrach na chyfraniad ariannol, gwerthfawrogem gyfraniad o Wy Pasg ar gyfer cael eu defnyddio fel gwobrau yn noson bingo y Pasg (manylion isod).

A note to remind you that this coming Friday, March 15th is a non uniform day. Instead of a donation of money, we’d appreciate a donation of an Easter egg to be used as proizes for our upcoming Easter bingo evening (details below).

https://ysgolplascoch.cymru/bingo-pasg-easter-bingo/