Cymru v Iran

Nodyn i’ch hatgoffa am yr isod yfory / A reminder about the below tomorrow: https://ysgolplascoch.cymru/25-11-22-gem-cymru-v-iran/

Blwyddyn 6 / Year 6

Cofiwch mai heddiw yw’r diwrnod cau ar gyfer gwenud cais am le mewn ysgol uwchradd ym Medi 2023. A reminder …

Mwy/More

Maes parcio / Car park

Mae’n rhwystredig iawn gorfod atgoffa rhieni, gwarchodwyr a theuluoedd eto mai maes parcio ar gyfer y staff, dalwyr bathodyn glas …

Mwy/More