Pledleisiwch dros Gwen! / Vote for Gwen!

Nes ymlaen heddiw, bydd un o’n disgyblion o Flwyddyn 6, Gwen Nefydd yn perfformio monolog mewn cystadleuaeth yn y West End yn Llundain. Mae hi wedi cyrraedd y rownd derfynol allan o gannoedd o blant ar draws Prydain. Mae’r ffeinal yn cael ei ffrydio’n fyw a gallwch wylio drwy glicio ar y ddolen isod – y cyfrinair ar gyfer gwylio yw Final2022. Hefyd, fe allwch bledleisio dros Gwen drwy clicio ar yr ail ddolen – byddai Gwen a’r teulu yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth!

Later on today, one of our Year 6 pupils, Gwen Nefydd will be competing in the final of a monologue competition at the West End in London. She has qualified for the final out of hundreds of children from all over the UK. The final will be streamed live and you can watch by clicking on the link below – the password to watch is Final2022. Also, you can vote for Gwen by clicking on the second link – Gwen and the family would really appreciate your support!

I wylio / To watch:

https://markjermin.us2.list-manage.com/track/click?u=80b08d52ddfec899bde64311e&id=83f1e18d5b&e=9676de1e95

I bledleisio / To vote:

https://markjermin.us2.list-manage.com/track/click?u=80b08d52ddfec899bde64311e&id=b6cc378da9&e=9676de1e95