Yfory / Tomorrow

Mae croeso i rieni a gwarchodwyr disgyblion Bl 3 a 4 ddod i’r ysgol erbyn 3:00pm brynhawn fory er mwyn …

Mwy/More

Tywydd Poeth / Hot Weather

 

Oherwydd rhagolygon y tywydd a’r addewid am dywydd poeth, hoffem eich atgoffa fod hi’n hynod o bwysig fod gan eich plentyn botel ddŵr a chap/het haul yn yr ysgol. Rydym hefyd yn argymell bod y plant yn gwisgo eli haul i ddod i’r ysgol. Bydd digon o gyfle i’r plant ail-lenwi eu poteli dŵr a rhoi mwy o eli haul ymlaen yn ystod y dydd.

Mwy/More