BBC Plant Mewn Angen / BBC Children in Need

Diolch am gefnogi BBC Plant Mewn Angen heddiw.

Mwy/MoreBBC Plant Mewn Angen / BBC Children in Need

Pawen Lawen – BBC Plant Mewn Angen / BBC Children in Need

Braf oedd croesawu Pudsey ac Aled Hughes o BBC Radio Cymru i’r ysgol y bore ‘ma.  Daeth y ddau yma wedi i Ela o Flwyddyn 4 anfon e-bost at Aled Hughes yn ei wahodd i’r ysgol i gasglu pawennau llawen.  Casglodd 333 Pawen Lawen gan blant yr ysgol fel rhan o’i ymgyrch BBC Plant Mewn Angen eleni.  Mae mwy o wybodaeth am ei ymgyrch yma:

https://www.bbc.co.uk/programmes/p06p27b1

Diolch i Ela, Aled Hughes ac wrth gwrs, Pudsey.

Cofiwch fod y plant yn gallu cefnogi BBC Plant Mewn Angen yfory:

Plant Mewn Angen 16.11.2018 Children In Need

Mwy/MorePawen Lawen – BBC Plant Mewn Angen / BBC Children in Need

Cofio / Rememberance

Efallai i chi weld y rhif 100 ar y ffens y tu allan i’r ysgol.  Dyma waith Eco-Bwyllgor yr ysgol.  Mae’r disgyblion wedi defnyddio hen boteli plastig er mwyn gwneud pabïau coch a’u gosod i ffurfio’r rhif 100.  Dyma oedd y disgyblion eisiau gwneud er mwyn cofio’r miloedd oedd wedi dioddef yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a ddaeth i ben 100 mlynedd yn ôl.  Cynhaliodd y disgyblion wasanaeth y prynhawn ‘ma i ddangos eu gwaith ac i gofio’r bobl oedd wedi dioddef yn ystod y Rhyfel Mawr ac mewn rhyfeloedd eraill ers hynny.

Mwy/MoreCofio / Rememberance