Meithrin / Nursery

Nodyn Atgoffa / Reminder Bydd angen i’r plant meithrin ddod i’r ysgol yn gwisgo siwmper Nadolig Dydd Mawrth a Dydd …

Mwy/More

Carol yr Wyl – S4C

Isod mae dolen i chi gael gwylio rhagflas o berfformiad yr ysgol ar gyfer cystadleuaeth Carol yr Wyl ar raglen …

Mwy/More

Carol yr Wyl

Mae’r ysgol wedi cystadlu eleni yng nghystadleuaeth Carol yr Wyl. Mae hon yn gystadleuaeth sy’n cael ei chynnal yn flynyddol …

Mwy/More

Stwnsh Sadwrn

Dydd Sadwrn diwethaf, bu criw o ddisgyblion Bl 5 a 6 yr ysgol ar raglen Stwnsh Sadwrn ar S4C. Cawsant …

Mwy/More