Glan Llyn

Nodyn sydyn i ddiolch o galon i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 am eu hymddygiad, eu parodrwydd i gymryd rhan …

Mwy/More

Ffliw / Flu

Gweler neges isod i rieni a gwarchodwyr gan Y Tim Imiwneiddio / See message below from the Immunisation Team:   Dear …

Mwy/More

Ail agor / Reopening

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio fod pawb yn iawn a wedi mwynhau’r Nadolig. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn …

Mwy/More

Cymru v Iran

Nodyn i’ch hatgoffa am yr isod yfory / A reminder about the below tomorrow: https://ysgolplascoch.cymru/25-11-22-gem-cymru-v-iran/

Maes parcio / Car park

Mae’n rhwystredig iawn gorfod atgoffa rhieni, gwarchodwyr a theuluoedd eto mai maes parcio ar gyfer y staff, dalwyr bathodyn glas …

Mwy/More